เปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา แสงเทียนแห่งศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่
โคราช
วันที่ 2 ส.ค.2566 ที่บริเวณแยกถนนราชดำเนิน เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 งาน แสงเทียนแห่งศรัทธา แห่เทียนพรรษาเมืองโคราช นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
การประกวดแห่เทียนพรรษาทั้งประเภท ก. และประเภท ข.