วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.
นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการจัดทำเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
โดย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน) สโมสร สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มสตรีในจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการจัดทำเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2566
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา