นายก อบจ.โคราช ลงพื้นที่ อำเภอเสิงสาง กลุ่มวิสาหกิจข้าวโพดหวานแปลงใหญ่
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมนายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.เสิงสาง กำนันรุ่งทิวา ศิริพัฒนสกุล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเสิงสาง ลงพื้นที่รับฟังปัญหา รูปแบบการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ข้าวโพดหวาน ที่กลุ่มวิสาหกิจข้าวโพดหวานแปลงใหญ่ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง โดยนายสุรชาติ ทวีสุข ประธานกลุ่มฯ และสมาชิกฯ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อต่อยอดผลผลิตต่อไป

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

หัวใจคือประชาชน