นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารับมอบ เคมีภัณฑ์ – หน้ากากอนามัยจาก สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ช่วยโคราชสู้โควิด – 19

นายกองค์การบริหารส่วนจังห…

View More นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารับมอบ เคมีภัณฑ์ – หน้ากากอนามัยจาก สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ช่วยโคราชสู้โควิด – 19

AIS – กลุ่มเซ็นทรัล 2 ขั้วผู้นำโทรคมนาคมและค้าปลีก ดันภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันประเทศ

AIS – กลุ่มเซ็นทรัล 2 ขั้…

View More AIS – กลุ่มเซ็นทรัล 2 ขั้วผู้นำโทรคมนาคมและค้าปลีก ดันภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันประเทศ

ขอเชิญชวนชาวโคราชไปฉีดวัคซีนกันนะคะ เพื่อโคราชเราจะมีผู้ติดเชื้อน้อยลงและหมดไปในที่สุด

“ขอเชิญชวนชาวโคราชไปฉีดวั…

View More ขอเชิญชวนชาวโคราชไปฉีดวัคซีนกันนะคะ เพื่อโคราชเราจะมีผู้ติดเชื้อน้อยลงและหมดไปในที่สุด

AIS 5G สนับสนุนระบบสื่อสาร เชื่อมต่อ ภารกิจฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ HackVax Korat ณ จุดฉีดวัคซีนเซ็นทรัล พลาซ่า นครราขสีมา

AIS 5G สนับสนุนระบบสื่อสา…

View More AIS 5G สนับสนุนระบบสื่อสาร เชื่อมต่อ ภารกิจฉีดวัคซีน COVID-19 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ HackVax Korat ณ จุดฉีดวัคซีนเซ็นทรัล พลาซ่า นครราขสีมา

อบจ.โคราช รับมอบวัสดุทางการแพทย์ สู้โควิด – 19 จาก สมาคม รง.ผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคอีสาน พร้อมนำส่งต่อจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้ ปปช.

อบจ.โคราช รับมอบวัสดุทางก…

View More อบจ.โคราช รับมอบวัสดุทางการแพทย์ สู้โควิด – 19 จาก สมาคม รง.ผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคอีสาน พร้อมนำส่งต่อจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้ ปปช.

สสจ.นครราชสีมา รับมอบเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายก อบจ.นครราชสีมา และ MOU ความร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมระบบบริการด้านการสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชน

นพ.สสจ.นครราชสีมา รับมอบเ…

View More สสจ.นครราชสีมา รับมอบเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายก อบจ.นครราชสีมา และ MOU ความร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมระบบบริการด้านการสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชน

AIS 5G เดินหน้า “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” ฝ่าวิกฤตโควิด ชู 5G ช่วยภาคสาธารณสุข พร้อมหนุนเศรษฐกิจภาครีเทล และ SME ค้าปลีกต้องรอด!

AIS 5G เดินหน้า “เชื่อมต่…

View More AIS 5G เดินหน้า “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย” ฝ่าวิกฤตโควิด ชู 5G ช่วยภาคสาธารณสุข พร้อมหนุนเศรษฐกิจภาครีเทล และ SME ค้าปลีกต้องรอด!