“ขอเชิญชวนชาวโคราชไปฉีดวัคซีนกันนะคะ เพื่อโคราชเราจะมีผู้ติดเชื้อน้อยลงและหมดไปในที่สุด”
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกฯ, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบแรก ที่ เดอะมอลล์ โคราช ค่ะ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564