อบจ.โคราช รับมอบวัสดุทางการแพทย์ สู้โควิด – 19
จาก สมาคม รง.ผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคอีสาน
พร้อมนำส่งต่อจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้ ปปช.
อบจ.โคราช รับมอบ หน้ากากอนามัย – เจลล้างมือแอลกอฮอล์ จาก สมาคม รง.ผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคอีสาน ด้าน “ดร.ยลดา” เผย ภายหลังรับมอบเตรียมส่งต่อให้จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปแจกจ่ายให้ประชาชน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับมอบ วัสดุทางการแพทย์ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 1,370 กล่อง และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 270 ลิตร จาก นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะสมาชิกสมาคม ฯ โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. และ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ. ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ
นายธีระฯ กล่าวว่า สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการประสานจากสมาชิกสมาคมฯ เพื่อนำหน้ากากอนามัย จำนวน 1,370 กล่อง และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 270 ลิตร ที่สมาชิกได้ร่วมกันสนับสนุนเข้ามา และนำสิ่งของดังกล่าว ส่งมอบผ่านทาง นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เพื่อให้ อบจ. นำไปมอบให้กับจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ต่อไป
ด้าน นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคอีสาน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และได้มอบหน้ากากอนามัย – เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยส่งมอบผ่านทาง อบจ. จากนั้น อบจ.จะนำไปมอบต่อให้กับจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนดูแลตัวเองสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ เราทุกคนต้องผนึกกำลังเพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน “โคราชต้องรอด”