วันที่11พ.ค.2564 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครรชสีมาพร้อมนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกฯ, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.เสิงสาง, นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.ครบุรี ได้ร่วมติดตามสถานการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งประชุมหารือการประสานงานระดับอำเภอ เพื่อเชื่อมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบาย “โคราชโฉมใหม่” และรับฟังความต้องการของชาวบ้านในเรื่องถนน การขุดบ่อน้ำใช้ในการเกษตร ปรับปรุงศูนย์อบจ.ประจำอำเภอเสิงสาง และซ่อมแซมหลังคารั่วผุพังโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้หน่อยได้มอบหมายผู้นำแต่ละพื้นที่ให้รีบสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้น และเร่งดำเนินการแก้ไขทันทีค่ะ
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
11 พฤษภาคม 2564

พัฒนาส่งเสริม

อำเภอเสิงสาง

โคราชโฉมใหม่

หน่อยยลดา

นายกหน่อย