นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารับมอบ เคมีภัณฑ์ – หน้ากากอนามัยจาก สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ช่วยโคราชสู้โควิด – 19
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ คณะที่ปรึกษานายก นายวสวรรธ์ พวงพรศรี เลขานายก นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ. นายจิรยุทธ อาสาเสน ผอ.สนง.เลขานุการ อบจ. และ นายอาคม ธัญญสนธิ สมาชิกสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด จำนวน 380 กิโลกรัม และ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 1,262 กล่อง จาก นายอนุวัฒน์ ฤทัยยานนท์ นายกสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ สอดรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนอกจาก สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยแล้ว ยังมีบริษัท และ ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนเข้ามาอีกด้วย อาทิ บ.คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางพรทิพย์ วงศ์วิวัฒน์ มอบเคมีภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อโรค รวมถึง บ.อัพเวนเจอร์ จำกัด ได้มอบแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 1,000 ลิตร เพื่อมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามจาก ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถึงเรื่องที่ได้รับการประสานจากจังหวัดนครราชสีมา กรณีขอใช้งบท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนชาวโคราชว่า หากทางจังหวัดประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้ปลดล็อคให้ทางท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนได้ อบจ.นครราชสีมา พร้อมที่จะให้การสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยการใช้งบประมาณของท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนที่ผ่านมารับรอง เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา หากรัฐบาลมีนโยบายและอนุมัติให้ดำเนินการ อบจ.นครราชสีมา พร้อมที่จะทำทันที