“ผู้ว่าฯ วิเชียร” เยือนถิ่น อบจ.มอบนโยบาย เน้นย้ำ พัฒนาเมืองโคราชไปทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี, นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ และนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3 ท่าน และนางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัด เพื่อร่วมมือกันบูรณาการความร่วมมือ แนวทางการปฏิบัติงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง.อบจ.นครราชสีมา
วันที่ 11 ตุลาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย