นายก อบจ.โคราช ให้กำลังใจนักเรียน
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะมาเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ที่ จุดฉีดวัคซีน Kick Off Pfizer เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้เด็กกลับมาเรียนได้ตามปกติ โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม, นายพรเทพ ศิริโรจนกุล ส.อบจ.เขต 2 อ.ปักธงชัย, นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกทต.เมืองปัก, นายสมควร ปัดตะคุ นายกทต. ตะขบ และผู้นำท้องถิ่น รพ.ปักธงชัย บุคลากรทางการแพทย์ ผอ. คุณครูและพี่น้อง อสม. ที่ได้ร่วมกันดูแลนักเรียน
วันที่ 11 ตุลาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

อำเภอปักธงชัย