หน่อย พร้อมผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกอบจ. ได้ต้อนรับ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ที่ บ้านใหม่เกษม ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง โดยมีนางบังอร วิลาวัลย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสมาคมฯ, นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ค่ะ

🙏ขอขอบพระคุณ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยและคณะ ที่มาเป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาว จ.นครราชสีมาค่ะ

ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
8 ตุลาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

โคราชโฉมใหม่

โคราชไม่ทิ้งกัน