นายกหน่อยยลดา พร้อมขณะมาให้กำลังใจ
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. คณะมาเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน รร.ด่านเกวียนวิทยา โดยมีนายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส. เขต 9 จ.นครราชสีมา, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อำเภอโชคชัย และนางนิตยา ครุฑใหญ่ รองผอ.รร.ด่านเกวียนวิทยา ที่ รพ.โชคชัย ค่ะ
รพ.โชคชัย บุคลากรทางการแพทย์ ได้ร่วมกันดูแลนักเรียน
วันที 8 ตุลาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย