นายก อบจ.นม. พร้อมคณะมาให้กำลังใจ
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นม. พร้อมคณะมาให้กำลังใจมอบสิ่งของแอลกอฮอล์ สเปรย์ จุดฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนกุดจิกวิทยา อ.สูงเนิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้เด็กกลับมาเรียนได้ตามปกติ โดยมีนายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม., นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, นางจารุวรรณ เยื่อสูงเนิน รก.ผอ.สำนักศึกษา, นางรุ่งอรุณ บวรชัยเดช ผอ.รร.กุดจิกวิทยา
ร.ร.กุดจิกวิทยา และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ร่วมกันดูแลนักเรียน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
วันที่ 7 ตุลาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย