เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 4 ต.ค. 2564 เวลา 13.30 น.

นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา รับมอบน้ำดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็น จาก เอ็มพาร์ค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา