อบจ.โคราช ลุงพื้นที่ไป อ.ชุมพวง
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะลงพื้นที่ อ.ชุมพวง พร้อมนำสิ่งของ น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ยา ไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ ต.หนองหลัก ทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ.หนองหลัก และ บ.ท่าหว้า ซึ่งถูกมวลน้ำไหลจาก อ.พิมาย ท่วมกลายเป็นเกาะล้อมรอบหมู่บ้าน บางเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดจนไม่สามารถสัญจรด้วยรถ ต้องใช้รถสูงและเรือ พร้อมกับให้กำลังใจพี่น้อง และหารือแนวทางช่วยเหลือเมื่อน้ำลดต่อไป โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อำเภอชุมพวง, นายพงศ์ศุภัช อัดโดดดร ปลัดอำเภอชุมพวง, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้นำท้องถิ่น ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
วันที่ 5 ตุลาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

อำเภอชุมพวง