สายธารน้ำใจ ให้กำลังใจ พี่น้องประชาชน อ.พิมาย
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้อง ประชาชน อ.พิมาย โดยนำข้าวกล่อง น้ำดื่ม และชุดเวชภัณฑ์ ไปมอบให้ผู้ประสบภัย ที่ ต.ชีวาน ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ.ทุ่งพิกุลทอง บ.ดอนเขว้า บ.ดอนนำ้ซับ ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากอ่างลำเชียงไกรไหลมาสมทบแม่น้ำมูล ทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล มีปริมาณน้ำท่วมสูง และบางพื้นที่เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรด้วยรถได้ ต้องใช้รถสูงและเรือเท่านั้น โดยมีนายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ. เขต 1 อ.พิมาย, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ. เขต 2 อ.พิมาย, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่กู้ภัย ฮุก31 อ.พิมาย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้นำท้องถิ่น ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันที่ 4 ตุลาคม 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

อำเภอพิมาย