นายก อบจ.นม. มอบถุงน้ำใจ อ.โนนไทย
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะมอบถุงน้ำใจ อบจ.นม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้กักตัวจากโควิด-19 โดยมีนายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอ, นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.โนนไทย น.ส.สุประวีณ์ อัครวรรธน์ ปลัด อบต.ถนนโพธิ์, นายสุรชัย พรสันเทียะ กำนัน เป็นผู้รับมอบ พร้อมผู้นำท้องถิ่น ที่ อบต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้นำท้องถิ่น ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
วันที่ 22 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย