นายก อบจ.นม. พร้อมคณะลงพื้นที่ อ.เสิงสาง
ดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะ มาเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนของ อบจ.นม.ที่ รพ.เสิงสาง อยากให้กำลังใจ และมอบสิ่งของ อาทิ ขนม แอลกอฮอล์สเปรย์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ พ่อแม่พี่น้องชาว อ.เสิงสาง โดยมีนายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อำเภอเสิงสาง, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, นายชนลิดก นินทราช นายก อบต.สระตะเคียน, นายยงยุทธ ยิ้มกระโทก สสอ.เสิงสาง, นางขวัญใจ วงศระศีล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่ รพ.เสิงสาง
นพ.วิญญู จันทร์เนตร ผอ.รพ.เสิงสาง บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม.ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
วันที่ 24 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย