อบจ.นม. พร้อมคณะลงพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนของ อบจ.นม. กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้อง อ.พิมาย โดยมีนายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.เขต 1 อ.พิมาย, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.เขต 2 อ.พิมาย, นายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอำเภอ, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, ดร.คมกริช ฤทธิ์บุรี สสอ.พิมาย, นพ.พีรวัฒน์ ลิ้มมหาคุณ รอง ผอ.รพ.พิมาย และนางอรรัตน์ พิมพ์ปรุ กำนัน ต.กระเบื้องใหญ่ ที่ รพ.พิมาย
พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้นำท้องถิ่น และอสม. ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันที่ 22 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย