นายก อบจ.โคราช ให้กำลังใจ พี่น้องประชาชน อ.พระทองคำ
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะมาให้กำลังใจมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์ สเปรย์ ให้แก่ผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมนายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอพระทองคำ, นายไพทูรย์ เพ็ญจันทร์ ส.อบจ.อำเภอพระทองคำ, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, นายสมชาย ภูมิรัชธรรม สสอ.พระทองคำ, นายไพบูลย์ จักรแก้ว ผอ.รร.พระทองคำวิทยา, นางพะเยา บำรุงศิลป์ ประธานอสม.อ.พระทองคำ
พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้นำท้องถิ่น และอสม.ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
วันที่ 21 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

โคราชโฉมใหม่