อบจ.นครราชสีมา พร้อมคณะ มาให้กำลังใจ พี่น้อง ประชาชน อ.บ้านเหลื่อม
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ มาให้กำลังใจมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์ สเปรย์ ให้แก่ผู้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายโกวิทย์ เลาวัณย์ศิริ ส.อบจ.บ้านเหลื่อม, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, นายนิติพัฒน์ พิมพ์เจริญวงศ์ สสอ., นพ.ณพัฒพงศ์ เพชรโรจน์ ผอ.รพ. และนางบุญทอม เหลื่อมสีจันทร์ ประธาน อสม.อ.บ้านเหลื่อม
พร้อม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้นำท้องถิ่น และอสม.ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
วันที่21 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย