นายก อบจ.โคราช ให้กำลังใจ
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มาให้กำลังใจผู้รับการฉีดวัคซีน พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้อง ประชาชน จ.นครราชสีมา
ชั้น 3 ณ เดอะมอลล์โคราช วันที่ 16 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย