หน่อยยลดา ให้กำลังใจมอบสิ่งของ
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มาเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์
สเปรย์ผู้รับการฉีดวัคซีน และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นม., นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ. เขต 1 อ.โนนสูง, นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ. เขต 2 อ.โนนสูง, นายทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง, พ.ต.อ.รัตนพล ธูปแก้ว ผกก.สภ.โนนสูง และนพ.อนุพงศ์ ชาวคอนไชย ผอ.รพ.โนนสูง
วันที่ 15กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย