หน่อยยลดา นายก อบจ. จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจ
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.จ.นครราชสีมา มาให้กำลังใจมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์
สเปรย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษา อบจ.นม., นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.เขต 4 อำเภอเมือง, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข ทั้ง 3 จุด
จุดที่1 บ.ตะคลองเก่าเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง
โดยมีนางชนัฐกานต์ อุ่นวิจิตร ประธาน อสม.ต.ในเมือง ชุมชนตะคลองเก่าเหนือ และนายสังวร สูบกำปัง ประธานชุมชน เป็นผู้รับมอบ
จุดที่2 บ.คลองบริบูรณ์ ต.หมื่นไวย อ.เมือง
โดยมีนายโชค ภู่ถนนนอก กำนัน ต.หมื่นไวย, นางขวัญใจ จันทร์กำพี้ ผู้ใหญ่บ้านคลองบริบูรณ์ ม.5 และนางชาลี ชำนาญพุทรา อสม.ต.หมื่นไวย เป็นผู้รับมอบ
จุดที่3 บ.หนองหญ้างาม ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง
โดยมีนางสุทิน ชาติพุดซา นายก อบต.หนองกระทุ่ม และนายศักดิ์ชัย ชาติพุดซา กำนัน ต.หนองกระทุ่ม เป็นผู้รับมอบ
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 16 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย