อบจ. โคราช ให้กำลังใจ ประชาชน ในเขตเทศบาล เขต 2 อ.เมือง
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มาเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของแอลกอฮอล์สเปรย์ช่วงโควิด-19 โดยมีนายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ. เขต 2 อ.เมือง, นายเรืองเดช เรืองวงษ์งาม ประธาน อสม.ศาลาลอย, นส.จันทร์เพ็ญ สังข์ในเมือง ประธาน อสม.ท้าวสุระ ซ.3, นางออมทรัพย์ บุญหารณรงค์ ประธาน อสม.ชุมชนวัดศาลาลอย, นายจำลอง คิดเห็น ประธาน อสม.ชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ และพี่น้องอสม. ที่ วัดทุ่งสว่าง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ผ่านมา

หน่อยยลดา

นายกหน่อย