อพท. ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นำร่องเปิดตัว 10 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใน 3 จังหวัดแดนอีสานใต้
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสีมาธานี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัวกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยมี ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการแทนผู้อำนวยการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย นายพลากร บุปผาธนากร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และรักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 อพท. ให้การต้อนรับ โดยมีกลุ่มภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอีสานใต้ร่วมออกบูทและแสดงผลงานกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย
ทั้งนี้ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการแทนผู้อำนวยการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายที่มอบหมายให้ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 2 ไปดำเนินการสำรวจศักยภาพและความโดดเด่นทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมายกระดับเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการมีส่วนร่วม ทางด้าน นายพลากร บุปผาธนากร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ (อพท.2) ได้กล่าวถึงกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่จัดขึ้นในพื้นที่ อีสานใต้ 3 จังหวัดแรก ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยที 10 กิจกรรม คือ 1.) เพลงโคราช 2.) รำโทนพันปี 3.)เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 4.)ผ้าภูอัคนี 5.)ผ้าไหมหางกระรองคู่ตีนแดง 6.)นวดไทยคลายเส้น 7.)วิถีคนเลี้ยงช้าง 8.)เรียนรู้วัฒนธรรมชาวกูย 9.)ศิลปะการแสดงกะโน้บติงตอง 10.)การแสดงกันตรึม โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ จะถูกคัดเลือกเพื่อมาต่อยอดเข้าสู่กระบวนการของโครงการต่อไป