MOUรถบัสเพื่อน้องลดปัญหาจราจรติดขัด

วันที่ 22 ธ.ค.2563 เวลา 09.00 น.
นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)รถบัสเพื่อน้อง โดยเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา และสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา จัดทำโครงการ “รถรางเพื่อน้อง” สู่ “รถบัสเพื่อน้อง” คันใหม่เป็นรถ shuttle bus พร้อมฟรีไวไฟของ Ais 5 G พร้อมมาตรการความปลอดภัย โดยเริ่มให้บริการ วันที่ 22 ธ.ค.2563 บริเวณลานหน้าห้างฯ
ช่วงเช้า รถออกจากหน้าห้าง เวลา 07.10 น.
ช่วงเย็น รถออกจากหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เวลา 16.00 น.โรงเรียนที่ให้บริการรับ-ส่ง
1.โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
2.โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
3.โรงเรียนสุรนารีวิทยา
4.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
โดยส่งถึงหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณหน้าสถานศึกษาและช่วยลดมลพิษ ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช