เวทีแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ.อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา17.00 น.ณ ลานย่าโม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์นายก อบจ.โคราช จากว่าที่ผู้สมัคร 5 ท่านโดยแขกรับเชิญหมายเลข1 ดร.สาธิต ปิติวรา : คณะก้าวหน้า หมายเลข2 ยลดา หวังศุภกิจโกศล : ร่วมสร้างโคราชโฉมใหม่ หมายเลข3 นพ.สำเริง แหยงกระโทก : รักษ์โคราช หมายเลข4 วิฑูร ชาติปฏิมาพงษ์ : อิสระ หมายเลข5 ตรีเพชร พรหมนิติพันธ์ : อิสระ และผู้ดำเนินรายการนาย ประชาไท ธนณรงค์ พบกับเวที “ประชันวิสัยทัศน์ (ดีเบท) นายก อบจ.’63” ภาคอีสานได้ที่ แฟนเพจอีสานบิซ / สถานีโทรทัศน์เนชั่น โดยความร่วมมือระหว่าง สถานีโทรทัศน์เนชั่น / สถาบันพระปกเกล้า / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มข. / อีสานบิซ / สมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา / มรภ.สกลนคร / มรภ.อุดรฯ / ม.นครพนม และภาคีเครือข่าย#อีสานบิซ #esanbiz #เลือกตั้งท้องถิ่น63ทางด้วยเงิน4,000ล้านทุกปีงบอบจ. และจากนี้เมืองโคราชพัฒนาอย่างไร อยากได้คนดี มีความรู้ความสามารถ เราต้องใส่ใจ ว่าผู้สมัครแต่ละท่านแนวคิดวิสัยทัศน์ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้
ด้านดร.สาธิต ปิติวราผู้สมัครนายก อบจ. นครราชสีมา หมายเลข 1 จะขึ้นนำเสนอนโยบาย พร้อมตอบคำถามถึงการพัฒนาเมืองโคราชของพวกเราเปลี่ยนการเมืองเดิม สู่การเปลี่ยนแปลงโคราชเปลี่ยนประเทศไทย เริ่มได้ที่โคราชเปลี่ยน อบจ.โคราชเริ่มได้ที่เราทุกคน
ด้าน หน่อย ยลดา หวังศุภกิจโกศล ผู้สมัครนายก อบจ. นครราชสีมา หมายเลข 2 กล่าวว่าวันนี้หน่อยได้เดินทางไปร่วมเวทีแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะผู้สมัครนายกอบจ.นครราชสีมาร่วมกับผู้สมัครท่านอื่นๆ ที่ลานย่าโมค่ะขอบคุณผู้จัดทุกท่านด้วยค่ะ#โคราชไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง #ร่วมคิด #ร่วมทำ #ร่วมตรวจสอบ #โปร่งใส #สร้างโคราชโฉมใหม่ #รวมโคราชเป็นหนึ่งเดียวกัน#สร้างคน#สร้างเศรษฐกิจ #สร้างเมืองโคราช
ด้านนพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้สมัครนายก อบจ. นครราชสีมา หมายเลข3 โคราช คือ ใคร? ที่มาพัฒนาเมืองโคราชต่อไปมาร่วมเปลี่ยนเมืองโคราช ด้วยสภาประชาชนมาร่วมปฏิรูป อบจ. ด้วยการบริหารที่โปร่งใส3 ในปัญหาเร่งด่วนของ อบจ- ถนน อบจ.ปลอดภัย เชื่อมทุกอำเภอ …- หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งบ่อบาดาล แก้ภัยแล้ง ..- ผลักดันให้เกิดแก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำท่วมโคราช ถึงแม้ว่า ไม่ใช่ภารกิจหลักของ อบจ. แต่ ผมจะประสานไปยัง สามพี่น้องท้องถิ่น ( อบจ. เทศบาล อบต.) หารือแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วม เพื่อประสานไปยังหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับรัฐบาล เพื่อหารือแก้ปัญหาน้ำท่วมโคราชอย่างเป็นรูปธรรม
ด้านนาย วิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ เบอร์ 4 อิสระ อยู่ในวงการการเมืองท้องถิ่นโดยไม่สังกัดพรรคการเมืองใดๆ มา 45 ปีครับ ผมมีความเห็นว่า การเมืองท้องถิ่น ควรเป็นอิสระ จากการเมืองระดับชาติ เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่น คือ การเลือกบุคคลไว้ดูแลท้องถิ่น ไม่ใช่การเลือกคนจากพรรคที่มีอำนาจสั่งการจากส่วนกลาง จากหลักการกระจายอำนาจที่ต้องการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองและสามารถออกแบบการพัฒนา แก้ปัญหาในท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง รัฐจึงได้กำหนดให้เราสามารถเลือกตัวแทนท้องถิ่นเข้ามาบริหาร ทำให้การเมืองท้องถิ่นมีความแตกต่างอย่างชัดเจน กับ การเลือกตั้งระดับชาติ คือ ส.ส. หรือ ส.ว. ครับฃสชโดด/ ไป
ด้านดร.ตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ผู้สมัครนายก อบจ. นครราชสีมา หมายเลข5 ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของ อบจ.นม. ไว้อย่างไร‼ร่วมติดตามอย่างใกล้ชิด ดีกรี การบริหารด้านการศึกษา โคราชเราทำได้ เพื่อประชาชนทุกกลุ่มทั้งด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านท่องเที่ยว และด้านกีฬาคนดี ตรีเพชร#เบื่อระบบพรรคการเมือง เบื่อกลุ่มการเมือง เบื่อเครือข่ายกลุ่มล้มสถาบัน เข้าไปไม่ทำงานอย่างชัดเจน หวังกินเงินเดือนด้วยภาษีของประชาชน 4 ปีเข้าไปเพื่อถอนทุนคืน #อย่าเลือกครับ อยากให้ อบจ.นม. โปร่งใส ไม่ทุจริตในระบบสภารับเหมา
ผู้สือข่าวรายงานว่า ในการเวที “ประชันวิสัยทัศน์ (ดีเบท) นายก อบจ.’63” มาช้าก็ยังดีแต่ไม่มาหน่อย ยลดา หวังศุภกิจโกศล ผู้สมัครนายก อบจ. นครราชสีมา หมายเลข 2ได้ติดภาระกิจในการหาเสียงอยู่ที่ต่างอำเภอทำให้ได้เดินทางมาช้าไปประมาณ45 นาที แต่สุดท้ายเธอก็มาจนได้ พร้อมทีมงาน ต่อจากนั้นพิธีกรจึงได้เชิญขึ้นเวที และแล้วเวทีแห่งนึ้ก็มาครบทั้ง5คนเป็นผู้สมัครนายก อบจ. นครราชสีมา