ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงสภาวัฒนธรรมโคราช และการส่งเสริม การแสดงพื้นบ้านเพื่อเยียวยาศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบโควิด 19
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวเปิดในพิธีเปิดงานประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและลูกกรุง ดาวรุ่งสภาวัฒนธรรมโคราชครั้งที่4และการส่งเสริมการแสดงพื้นบน เพื่อเยียวยาศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โดย นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยท่าน วัชพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 2 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหลากชาดจังหวัดนครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานส.อบจ.อ.วังน้ำเขียวและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานจำนวนมาก
จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและลูกกรุงขึ้น โดยผ่านการประกวดระดับกลุ่มอำเภอทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มอำเภอสูงเนิน,วังน้ำเขียว, ประทาย ,บัวใหญ่ ,จักราช,สะแกแสง,โชคชัย เพื่อเป็นการค้นหาดาวรุ่งของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานั้น สืบทอดเพลงไทยลูกทุ่ง และลูกกรุง ให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งในช่วงศิลปินพื้นบนของชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD- 19) ทำให้ศิลปินได้รับความเดือดร้อนนั้น สภาวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ได้จัดกิจกรรมเพื่อเยียวยาศิลปินขึ้น รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทย ผ่านการแต่งกายด้วยผ้าไทย มีการจำหน่ายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหาร และผ้าพื้นเมือง ของกลุ่มอำเภอต่างๆ เป็นดัน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น จึงเป็นการโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและลูกกรุง ดาวรุ่งสภาวัฒนธรรมโคราช ครั้งที่4และการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อเยียวยาศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2563ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ขั้น Gโดยกิจกรรมมีดังนี้เปิดเวทีการแสดงโดยศิลปินพื้นถิ่นประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งรอบชิงชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุงรอบชิงชนะเลิศและการแสดงของศิลปินพื้นถิ่น (นายกำปั่น บ้านแท่น)ต่อมามอบโล่ประกาศเกียติคุณ ผู้ส่งเสริมสนับสนุนดีเด่นงานการประกวดร้องเพลงของกลุ่มอำเภอ จำนวน8 ราย
และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมที่ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ จากหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับประเทศ (จำนวน2 ราย)โดยได้รับเกียรติจากผู้มอบรางวัลโล่ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภผู้แทนราษฎร เขต2 ต่อจากนั้นประกาศผล โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียรจันทรโรทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้มอบถ้วยรางวัล และใบประกาศ กิตติคุณ ให้นักร้องการกวดร้องเพลไทยลูกทุ่ง ลูกกรุง ดาวรุ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาและชมวีดิทัศน์สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา การเดินแบบผ้าไทยของสภาวัฒนรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมชมการแสดงการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ดาวรุ่งสภาวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของกรมประชาสัมพันธ์ปี 2562 โดยได้รับถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานพิธีและผู้มีเกียรติ มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขั้น- ชมการขับร้องเพลงของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันการแสดงของศิลปินพื้นถิ่นอีกด้วย