ปั่นรณรงค์เพื่อสุขภาพ Tour of Korat 2020 ครั้งที่ 7 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี หลังวิกฤตการณ์โควิช19

จักรยานฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี #ปั่นเพื่อสุขภาพ

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการการปั่นจักรยานใจเกินร้อย ภายใต้โครงการ Tour of Korat 2020 ครั้งที่ 7 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี พร้อมด้วย นายธนิต จิตละมัย ท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายเกื้อ ชูศรี ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 โดยมีนายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา รองประธานสโมสรกีฬาจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา และประธานจัดการแข่งขันเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชาญชัย บัวสรวง ประธานสโมสรกีฬาจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา และคณะ
กิจกรรม Tour of Korat 2020 ครั้งที่ 7 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปี 2563 แต่เนื่องด้วยในห้วงงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีได้ประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้มีการเลื่อนกิจกรรมมาในวันนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปหันมาร่วมมือกันลดสภาวะโลกร้อน และที่สำคัญเพื่อส่งเสริมงบประมาณสนับสนุน สโมสรกีฬาจักรยาน จังหวัดนครราชสีมาให้พัฒนาความสามารถและทักษะไปสู่การแข่งขันกีฬาระดับชาติต่อไป โดย กิจกรรม Tour of Korat 2020 ครั้งที่ 7 นี้ เป็นการปั่นจักรยานใจเกินร้อยแบ่งออกเป็น ระทาง 65 กิโลเมตร ระยะทาง 20 กิโลเมตร และ VIP โดยมีนักปั่นทั่วประเทศได้ให้ความสนใจ จำนวนกว่า 1,000 คน