สสว. จัดสัมมนาพิเศษ แนะ SMEs โคราช “พัฒนา 4 ด้าน หลังวิกฤตโควิด-19”
วันที่ 21 สิงหาคม2563 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดสัมมนาพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs หลังวิกฤตการณ์ Covid-19” ณ ห้องประชุมตะโกราย 3 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานลงทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แนะพัฒนา 4 ด้านภายหลังพ้นวิกฤตโควิด-19
ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร(OSS) ได้ให้แนวคิดกับผู้ประกอบการที่กำลังต่อสู้กับความท้าทายใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติจาก โควิด-19 หรือการทำธุรกิจแบบ New Normal ว่า “ผู้ประกอบการต้องเร่งทำ 4 อย่างด้วยกันคือ สร้างทักษะใหม่ๆ หรือ New Skill Set การพัฒนาคนในองค์กร (Retraining) การพัฒนาทักษะเดิม ๆ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น (Reskilling แบบรอบด้าน) และต้องเข้าสู่โลกออนไลน์อย่างเต็มตัว (Digitalization) รวมทั้งต้องพยายามหาโอกาสในทุกวิกฤต หากผู้ประกอบการ SMEs ยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน อาจเข้ามาหาความรู้จากคลังความรู้ที่ สสว.ได้เตรียมไว้ทั้งในแพลตฟอร์มออนไลน์ www.smeknowledgecenter.com และสัมมนาที่น่าสนใจอีกหลากหลาย
เนื้อหาของหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้ ทางสสว.มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ SMEs ของภาคอีสานเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวต่อไปเมื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 บรรยายโดย อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานถึง 4 ท่านในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การจัดการภาวะวิกฤตสำหรับ SMEs โดย ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ, สร้าง Content ดียอดขายปัง โดย ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ, การตลาดออนไลน์ กับ SME ไทย ในยุค 4.0 โดย นายปุริม หนุนนัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และสร้างแบรนด์ง่าย ๆ ด้วย Infographic โดย นางสาวศศิวิมล กอบัว อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
สำหรับวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ ทาง ดร.เพชรมณี ดาวเวียง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฏิบัติงานช่วยควบคุม กำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร(OSS) แนะนำผู้ประกอบการ SMEs ว่า “หลังจากวิกฤตครั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องพัฒนาธุรกิจของตัวเองทุกวัน หยุดไม่ได้ ต้องปรับธุรกิจให้เหมาะกับยุค New Normal จัดการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ เช่น ปรับลดขนาดองค์กร ค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ กระโจนสู่ตลาดออนไลน์อย่างเต็มตัว เพราะจากวิกฤตโควิด-19 เชื่อว่า ผู้ประกอบการ SMEs ได้เห็นศักยภาพของตลาดออนไลน์แล้วว่า สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนั้นยังต้องศึกษาเรื่องการสร้าง content ให้แบรนด์มากยิ่งขึ้น เพราะ Content Marketing เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับธุรกิจ เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่ต้องการนำเสนอไปถึงลูกค้าได้อย่างแนบเนียนโดยลูกค้าจะไม่รู้สึกว่ากำลังถูกขายของ รวมถึงปรับรูปแบบการนำเสนอสินค้าด้วยคลิปวิดีโอหรือภาพที่เข้าใจง่ายและดึงดูดความสนใจอย่างอินโฟกราฟฟิกให้มากยิ่งขึ้น”
สัมมนาครั้งต่อไปของโครงการ SME Knowledge Center ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ ที่จังหวัดเชียงราย กับหัวข้อ “อัพเกรดแฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสู่สากล” สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.smeknowledgecenter.com วันที่ 21สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.