วันที่ 20 ส.ค.63 เวลา 11.30 น.
นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยว่า เนื่องจากโครงการ กฟภ.เอาสายไฟฟ้าลงดินทั้งเมืองโคราช ทำให้ถนนพังเป็นหลุมเป็นบ่อ ผู้ขับขี่ได้รับความเดือดร้อน ทำให้การสัญจรลำบาก ทางเทศบาลฯ ได้มีการประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ทำการคืนผิวจราจรให้มีความปลอดภัย ต่อประชาชนที่ใช้ถนน สั่งติดตั้งป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ในบริเวณที่ก่อสร้างให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับทราบ ในส่วนของเทศบาลฯเมื่อแล้วเสร็จโครงการสายไฟฟ้าลงดิน จะดำเนินการปูพื้นผิวการจราจรทั้งหมดที่ดำเนินการวางสายไฟฟ้าลงดิน โดยจะมีการนำร่องวางสายไฟฟ้าลงดินในเฟสเเรก บริเวณหน้าลานย่าโม