เซ็นทรัลกรุ๊ป นำโดยเซ็นทรัลโคราช ลงพื้นที่มอบกล่องชูชีพให้ 2 โรงเรียน สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง รวมมูลค่ากว่า 105,000 บาท  วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน เซ็นทรัลกรุ๊ป นำโดยเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จัดกิจกรรมปันน้ำใจช่วยสังคมกับโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง “สนับสนุนกล่องชูชีพแก่เด็กยากจนพิเศษให้กับ 2 โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา” รวมมูลค่ากว่า 105,000บาท แบ่งเป็น โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สนับสนุนกล่องชูชีพแก่เด็กยากจนพิเศษจำนวน 47 ชุดมูลค่า 41,500 บาท และ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคมสนับสนุนกล่องชูชีพแก่เด็กยากจนพิเศษจำนวน 72 ชุดมูลค่า 63,500 บาท สำหรับครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐวุฒิ  ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนในการส่งมอบกล่องชูชีพทั้งหมด โดยมีนายพิชิตปรีชา  สุรชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)และนางอุทุมพร  เคลือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม เป็นตัวแทนรับมอบกล่องชูชีพดังกล่าวอีกด้วย  เซ็นทรัลกรุ๊ป ยังคงยืนยันที่จะจัดกิจกรรมปันน้ำใจเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  และพร้อมที่จะสู้อยู่เคียงข้างคนโคราชไปด้วยกัน ฝ่าวิกฤตสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ ขาดโอกาสทางสังคม  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งทำให้เมืองโคราชน่าอยู่ มีความสุข สร้างรอยยิ้ม  อันอบอุ่นตลอดไป