ตลาดนัดพอเพียง “ กิน ช้อป ปลอดภัย ที่ อิมพีเรียล โคราช ” ตลาดนัดแห่งมิตรภาพ และการแบ่งปัน เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า ผลิตผลชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้สู่ความสุขที่ยั่งยืนสู่ชุมชนและสังคม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงความพอประมาณ เพื่อกลับสู่การดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาธรรมชาติและรักษาธรรมชาติ ฟื้นฟูธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน
เมื่อช่วงปลายปี 2562 ตลอดจนช่วงเดือนมีนาคม 2563 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน คลาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนนี้ คณะผู้บริหารร่วมกับพนักงานจึงจัดทำโครางการเศรษฐกิจพอเพียง และตลาดนัดเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยจัดสรรพื้นที่บริเวณลานจอดรถหน้าโรงแรมเปิดตลาดนัดภายใต้แนวคิด ตลาดนัดพอเพียง “ กิน ช้อป ปลอดภัย ที่ อิมพีเรียล โคราช ” เพื่อน้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นตลาดรองรับผลิตผลจากสวนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงแรมฯ และสินค้าจากชุมชนใกล้เคียง อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง แห่งใหม่ใจกลางเมืองโคราช ตลาดนัดพอเพียงเปิดทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป แบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้
Zone 1 ตลาดนัดขายผลิตผลการเกษตร
Zone 2 ตลาดนัดขายอาหารเพื่อสุขภาพ
Zone 3 ตลาดนัดสินค้าของกินของฝากที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
Zone 4 และ 5 กลุ่มเปิดท้ายร้านค้าชาวโรงแรมและกลุ่ม Food Truck
โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช
ตั้งอยู่กลางเมืองโคราชซึ่งถือเป็นประตูสู่ภาคอีสาน ที่ตั้ง 1137 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 ด้วยเนื้อที่ทั้งหมด 29 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา โรงแรมมีทั้งหมด 9 ชั้น พร้อมลานจอดรถที่รับรองได้มากกว่า 300 คัน โรงแรมมีความพร้อมที่จะต้อนรับแขกทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าในส่วนของห้องพักทั้งหมด 186 ห้อง พร้อมรองรับการจัดงานประชุมสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์ งานมงคลสมรส โดยมีห้องจัดเลี้ยงทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และการบริการสุดประทับใจ