อบจ.โคราช เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หวั่นน้ำท่วมขังซ้ำซาก
อบจ.โคราช เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ปัองกันเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 2 แห่ง และ สำหรับใช้ในการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร หลังได้รับหนังสือขอเครื่องสูบน้ำของสำนักช่าง และส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จ หากมีฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถสูบน้ำออกได้ทันท่วงที
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า อบจ.ได้รับหนังสือจาก รพ.สต. 2 แห่ง เพื่อขอให้ อบจ. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เนื่องจากในช่วงที่มีฝนตกหนัก หรือเข้าสู่ช่วงพายุฤดูร้อน จะมีน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการประชาชน ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ตนจึงได้สั่งการให้ นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง สำรวจจำนวนเครื่องสูบน้ำและสภาพการใช้งานในปัจจุบัน พบว่า อบจ.มีเครื่องสูบน้ำเพียงพอในการเข้าให้ความช่วยเหลือ จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักช่าง พร้อมเครื่องสูบน้ำ เพื่อนำไปติดตั้งให้กับทาง รพ.สต. ทั้ง 2 แห่ง และพื้นที่ อบต. 1 แห่ง รวมจำนวน 3 เครื่อง โดยเครื่องที่ 1 ติดตั้งที่ รพ.สต.บ้านปรางค์ อ.คง เครื่องที่ 2 ติดตั้งที่ รพ.สต.พลสงคราม อ.โนนสูง และ เครื่องที่ 3 ติดตั้งในพื้นที่ อบต.พระพุทธ เนื่องจากขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมายัง อบจ. สำหรับสูบน้ำในฝายบ้านหนองยาง เพื่อใช้ในการเกษตรบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

หน่อยยลดาI

นายกหน่อย