เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีมอบเต้านมเทียมให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการจัดทำเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยได้จัดทำโครงการจัดทำเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2566 ได้จำนวน 1,710 ชิ้น
ณ หน้า Korat Hall ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช