นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เปิดงาน “เทศกาลผลไม้ งานน้อยหน่า งานกาชาดและของดีเมืองปากช่อง” ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ค. 2566 รวม15 วัน 15 คืน ที่ข้างโรงทอกระสอบปากช่อง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง ,นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง นายมิชา พงษ์สว่าง นายก อบต.หนองสาหร่าย นางเพ็ญพิมล ดีสวน เกษตรอำเภอปากช่อง,นางภาวนา ประจิตต์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) จังหวัดนครราชสีมา ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา น.ส.พรรณิภา ไกรรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากช่อง นายพรประดิษฐ์ นันขุนทด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปากช่อง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง,มูลนิธิ สมาคม ผู้ประกอบการ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานราชการ กลุ่มโอทอป, เกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน ประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง”อย่างคึกดัก

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง กล่าวว่า งานเทศกาลผลไม้ งานน้อยหน่า งานกาชาดและของดีเมืองปากช่องเป็นงานที่อำเภอปากช่องร่วมกับ เกษตรอำเภอปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) จังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา พัฒนาชุมชนอำเภอปากช่อง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปากช่อง และเกษตรกรชาวสวนผลไม้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังวิกฤติโควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวน ได้นำผลผลิตออกมาจำหน่าย และสินค้าโอทอป เนื่องจากพื้นที่ปากช่อง ถือเป็นแหล่งปลูกน้อยหน่ามากที่สุดของประเทศมากกว่า 2,000 ไร่ ที่มีการปลูกน้อยหน่า 3 สายพันธุ์ เช่น น้อยหน่า “พันธุ์หนัง เนื้อเหนียวนุ่มหวาน”, “พันธ์ุฝ้าย เนื้อขาวหวานนุ่ม” และ “พันธุ์เพชรปากช่อง ลูกโต กลิ่นหอมหวาน
นอกจากนี้ภายในงานมีบูทจัดจำหน่ายสินค้า ต่างๆ มีกิจกรรมประกวดผลไม้น้อยหน่า ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกวดตำส้มตำ ประกวดจัดกระเช้าผลไม้ การประกวดธิดาน้อยหน่า และผลิตภัณฑ์โอทอป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนและชาวไร่ มีรายได้ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้กับกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง เป็นกองทุนนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ในพื้นที่ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าชมงาน

จากนั้น นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันการประดวด ผลไม้ น้อยหน่า พันธุ์เพชรปากช่อง , พันธุ์หนัง ,พันธุ์ฝ้าย การจัดกระเช้าผักผลไม้ , ข้าวโพดหวาน,รางวัลแข่งขันการตำส้มตำลีลา,ผัดหมีโคราช, และรางวัลกองเชียร์ ที่สร้างสีสันในงาน และได้เดินชมชิม ผลไม้ตามบูทต่างๆของชาวสวนที่นำมาจำหน่าย ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ภายในงานแต่ละคืนมีมหรสพทุกคืน โดยในวันที่ 8 กรกฎาคม 66 มีการประกวดธิดาน้อยหน่า ที่เวทีใหญ่, คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนกว่า 200-300 ร้อยล้านบาท แน่นอน”
(ที่มา.สนง.ปชส.นครราชสีมา.ขอบคุณข้อมูล-เจ้าของภาพ)
วันที่ 1 ก.ค.2566
เปิดงานเทศกาลผลไม้ งานน้อยหน่า