นายก อบจ.โคราช
นาง ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากลาง โดยมี น.ส.พัธชริดา เหงกระโทก นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วย อสม. และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ที่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2566

หน่อยยลดา

นายกหน่อย

หัวใจคือประชาชน