สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผนึก 3 ส่วนราชการ มหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา และการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน
อัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมสร้างสุขภาพดี มุ่งให้แผ่นดินไท ไร้สโตรค

วันนที่21 ต.ค. 2565 เวลา 11.00 น.
นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าว โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดนครราชสีมา และ
เปิดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ณ วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช อ.
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

สำหรับโครงการ”แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จัดขึ้นเพื่อเป็น
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของ
ประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพ ทรงวางรากฐาน ในการบริการรักษาโรคอัมพาตทั่วประเทศ
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย”แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทั่วประเทศ
เห็นความสำคัญของการป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากปัจจัย ด้านพฤติกรรม เช่น
การรับประทานอาหาร Fast Food การออกกำลังกายลดลง ความเครียดสูงขึ้น โดยเกือบร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง ไม่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง หรือมีภาวะเสี่ยงมาก่อน ประกอบกับปัจจุบัน โรคหลอดเลือดสมอง
สามารถรักษาได้ หากพบแพทย์เร็ว และป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ควบคุมความดัน ไขมัน เบาหวาน และกำจัดความเครียด หลีกเลี่ยงความเสี่ยงการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้
ถึง 80 – 90 %

จึงขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21-29 ต.ค. 2565 บริเวณวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราชและในวันที่ 30 ต.ค.2565 มาร่วม เดิน-วิ่ง ออกกำลังกาย รอบสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี มุ่งให้แผ่นดินไทย ไร้สโตรค โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมเวลา 05.00 น. ที่ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วฯ