สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม จัดกิจกรรมสร้ามศรษฏกิจ เปลี่ยนพืชกระทอมเป็นเงินสด

วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นที่ภาคอีสาน ฌ
โคราช ฮอลล์ 1 ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช
ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสวนาภายใต้หัวขัอ “ปลดล็อกพีขกระท่อม ปลุกเศรษฐกิจใหม่” โคยมี คุณอำนาจ
เหล่าก่อที ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. คุณจักรี จิตเจตน์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพืช
สมุนไพรแห่งประเทศไทย, คุณริยะดา พลประสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ไร่เพชรตะวัน จำกัด และ
ประธานกรรมการ บริษัท ไอรดา กรุ๊ป เฮลห์แคร์ คอสเมติก จำกัด, ดร. พีระพงษ์ วงษ์ทหาร สาขาความ
หลากหลายทางชีวภาพและการจัดการนวัดกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ดร. นิรุยน์ อุทธา
หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาพสินธุ์, อาจารย์สิริน ชีพชัยอิสระ นักวิซาการอิสระ ผู้เชียวชาญเรื่อง
พืชกระท่อม เชิงนวัตกรรม และคุณวรพจน์ มหาพรหม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวีทรัพย์ พีชผลการเกษตร
จำกัด
ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการแช่งขันประกวดคำขวัญพืช
กระท่อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมชบูชนิทรรศการ สำนักงาน ป.ป.ส.
เครือข่ายวิสาหกิจชุมซนพีชสมุนไพรแห่งประเทศไทย, บริษัท ไร่เพชรตะวัน จำกัด, บริษัท ไฮรดา กรุ๊ป เฮลท์
แคร์ คอสเมติก จำกัด, บริษัท ทวีทรัพย์ พีชผลการเกษตร งำกัด และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ/

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวว่า ผมอยากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยดูแลรักษาพีชกระท่อม จนเรา
เห็นว่าพืขกระท่อมมีประโยชน์จนสามารถปลดล็อกพีขกระท่อมได้ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ซึ่งเปรียบเป็น
แหล่งภูมิปัญญา และเป็นกสไกในการพัฒนาพืชกระท่อมให้เป็นพืชที่สร้างเงินได้ต่อไปอย่างมั่นคง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวอีกว่า 1 ปีที่ผ่านมาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย เดิมพีช
กระท่อมไม่สามารถพูดได้อย่างเปิดเผย ประชาชนต้องแอบกิน เคี้ยว แม้มีความสนใจจากสถาบันมหาวิทยาลัย
หรือชาวต่างชาติต่อพืชกระท่อม แต่ก็ติดข้อจำกัดทางกฎหมายเพราะกระท่อมเป็นยาเสพติด ปีจจุบันกระท่อม
ในระยะเวลา 1 ปี ไม่ใช่แค่ผู้ค้าขาย ผู้ทำธุรกิจที่ได้ประโยชน์ ผู้ใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมในการบริโภค
ชาวบ้าน เกษตรกร แกร็บ สามารถใช้ได้อย่างเปิดเผยไม่ต้องแอบใช้ เป็นประโยชน์ในการทำงาน เป็นการเบิด
โอกาสให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโรคโควิด มาร่วม 3 ปี (2563-2565) คนต่างได้รับ
ผลกระทบต่อเนื่องจากไม่สามารถทำมาหากินได้ตามปกติกระท่อมซึ่งถือเป็นวิถีของขาวบ้าน ผมดีใจ
ล็อกพืชกระท่อมได้มีส่วนช่วยเป็นหนทางในการสร้างรายได้