นายก อบจ.โคราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจ
ดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้อง ประชาช อ.โนนไทย ที่ประสบอุทกภัยจาก อ่างลำเชียงไกรตอนล่าง ซึ่งบางพื้นที่ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรด้วยรถได้ ต้องใช้รถสูงและเรือเท่านั้น ทางอบจ. ได้ส่งรถบรรทุก เพื่อช่วยเหลือประชาชน
โดยมีนายมนัส ศรีบงกช ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ฯพณฯอนุทิน ชาญวีรกูล, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกอบจ.นม., นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อำเภอโนนไทย ร่วมด้วยทั้ง 5 จุด ได้แก่
จุดที่1 บ.ไพล ต.กำปัง อ.โนนไทย
ได้พบปะให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบอุทกภัย
จุดที่2 บ.อ้อ ต.กำปัง อ.โนนไทย
ได้เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบข้าวกล่องให้แก่พี่น้อง
จุดที่3 บ.อ้อเหนือ ต.กำปัง อ.โนนไทย
ได้พบปะให้กำลังใจ และมอบข้าวกล่อง พร้อมนายมีชัย จงสันเทียะ นายก อบต.กำปัง
จุดที่4 บ.ลำเชิงไกร ต.โคกสูง อ.เมือง
ได้พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พร้อมนายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศบาลตำบลโคกสูง
จุดที่5 ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.โคกสูง อ.เมือง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมนายเกษม พงษ์เกาะ กำนัน ต.โคกสูง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้นำท้องถิ่น ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน จ.นครราชสีมา
วันที่28 กันยายน 2564

หน่อยยลดา

นายกหน่อย