นายก อบจ.นม. ลงพื้นที่ให้กำลังใจ
ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. พร้อมคณะมาเป็นกำลังใจให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนของ อบจ.นม. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ บุคลากรทางการแพทย์ ทุกท่าน ที่ จุดฉีดวัคซีน รพ.โนนไทย พร้อมมีของฝากติดไม้ติดมือมามอบให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาว อ.โนนไทย เพื่อเป็นการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบตามจำนวน ดังนั้นแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ยังคงต้องรักษาการ์ดไม่ให้ตกด้วยเช่นกัน ทั้งนี้มี นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อำเภอโนนไทย, ดร.ฐณเดช จุฑาจินดากุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, นพ.สมเกียรติ สอดโคกสูง ผอ.รพ.โนนไทย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
ที่ผ่านมา

หน่อยยลดา

นายกหน่อย