นายสวัสดิ์ มังกรวัฒน์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมสีมาธานี พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ คุณแม่วิภา หิรัญกิจ ประธานกิตติมศักดิ์โรงแรมสีมาธานี