นาย สวัสดิ์ มังกรวัฒน์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมสีมาธานี พร้อมทีมงานฝ่ายขาย มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวาระ ดิถีขึ้นปีใหม่ แด่ ร.ท. ชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย