วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อม นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดฯ นายธีรชัย เทพนอก ผอ.สำนักการช่าง ส.อบจ.สมชาย แพทย์เมืองจันทร์ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบถุงน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเชื้อโคโรนา – 2019 (COVID-19) บ้านหนองแดง บ้านหนองบัวแดง โดยนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้แทนผู้รับมอบ ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านหนองบัวแดง ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา