มทส. จับมือ บริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย)
วิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนเทคโนโลยีควอนตัม พลิกโลกด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ควอนตัมเทคโนโลยีฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (QTFT) พร้อม ดร.อารียา จันทศรี ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ในการร่วมวิจัยและพัฒนาด้านควอนตัมเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคนด้านฟิสิกส์ขั้นสูง เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส. (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)