ประชุมครั้งแรก อบจ.โคราช

การประชุมเปิดสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาครั้งแรกนำโดย นายกหญิงคนใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักการช่าง ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมาโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธาน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายรักชาติ กิริวัฒนาศักดิ์ เป็นประธานสภาฯ และนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ด้วยการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและรอง โดยนายรักชาติ กิริวัฒนาศักดิ์ ส.อบจ.สูงเนิน เป็นประธานสภา อบจ.นครราชสีมา และสมาชิกรับรอง ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาฯ และเข้าสู่การเลือกรองประธานสภา อบจ. คนที่ 1 ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.โนนสูง เขต 2 ส่วนรองประธานสภา อบจ.คนที่ 2 ได้แก่ นายศิริพงษ์ มกรพงศ์ ส.อบจ.สีคิ้ว เขต 1 สำหรับเลขานุการสภา อบจ. ที่ประชุมมีมติเลือกนายณัฏฐพัชร์ อนิวัตกุลชัย ส.อบจ.ปากช่อง เขต 1 ในแต่ละเขตที่ผ่านการประกาศรับรองจาก กกต. จำนวน 43 คน จากทั้งหมด 48 คน (กกต.ยังไม่รับรอง 5 เขต)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยุคใครยุคมัน จัดได้อย่างแบบไร้ปัญหา ไม่มี สจ.แบบไม่ยกมือ แถมคุณแม่ยลดาจัดว่างแบบที่อย่างลงตัว แต่ที่น่าติดตามต่อว่าใครจะมาเป็นรองนายกอบจ. 1-2 ไม่แน่นอาจจะเป็นโรงแป้ง2 หรือจะเป็นทางชาติพัด เข้ามาเสียบแต่ต้องรอลุ้นต่อไป