เอไอเอส มอบความอบอุ่นให้กับพี่น้องชาวปากช่อง จ.นครราชสีมา
นายชัยณรงค์ เสียมไธสง ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส นำคณะอุ่นใจอาสา มอบผ้าห่มกันหนาวในโครงการ “เอไอเอส รวมใจบรรเทาภัยหนาว” จำนวน 300 ผืน ให้กับผู้ประสบภัยหนาวอำเภอปากช่อง โดยมี นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และจะนำไปกระจายแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ผู้ประสบภัยหนาว ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่อำเภอปากช่อง