เอไอเอสมอบทุนการศึกษากองบิน 1 นครราชสีมา
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส โดย นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะผู้บริหารเอไอเอส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบทุนการศึกษาให้กองบิน 1 นครราชสีมา จำนวน 100,000 บาท โดยมี นาวาอากาศเอกจักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1 เป็นผู้รับมอบ ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปบริจาคให้เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงบุตรข้าราชการชั้นผู้น้อย ซึ่งกองบิน 1 และเอไอเอส เล็งเห็นถึงความสำคัญ และให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชน และจะมีกิจกรรมร่วมมือกันอีกในโอกาสต่อไปด้วย