โรงแรมแคนทารี โคราช สวัสดีปีใหม่ 2563 นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
นายมกริน พรหมโยธี (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี โคราช พร้อมทีมงาน เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา(กลาง) เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลนครราชสีมา ที่ผ่านมาโรงแรมแคนทารี โคราช สวัสดีปีใหม่ 2563